Pàgines

Translate

OBSERVACIONS
1. Les paraules d'una definició que porten un asterisc (*) són termes musicals que estan explicats en aquest diccionari en el lloc corresponent.
2. Les paraules en vermell contenen les definicions dels diccionaris en línia ressenyats i recullen la que han elaborat els alumnes.

Projecte didàctic DicMus

DicMus és un diccionari musical realitzat de manera col·laborativa i cooperativa per alumnat d'ESO i Batxillerat que s'emmarca en un projecte educatiu en fase de desenvolupament dins del context de l'àrea de Música que es basa en la utilització de les NNTT (TIC i TAC) i el treball competencial. Entre d'altres, un dels objectius és la millora del llenguatge específic de l'àrea per augmentar la comprensió lectora dels temes d'estudi de l'assignatura.
El projecte i la implementació corren a càrrec de Marta Orts i Alís (musicarts.cat@gmail.com).


DESPLEGAMENT DE LA IMPLEMENTACIÓ

En els cursos 2008-2009 i 2009-2010, el treball realitzat amb els alumnes es va publicar a la plataforma XTECblog. En el curs següent es va crear aquest altre entorn i des d'aleshores, i de forma periòdica, anem ampliant el seu continguts com a resultat de part del treball realitzat amb els diferents grups amb els que es duu a terme aquest projecte.

Fase
Curs acadèmic
Núm. alumnes
Nivells i cursos
Núm. paraules
I
2008-2009
039
011
ESO2
ESO4
055
II
2009-2010
011
004
ESO1
ESO4
055
III
2011-2012
110
ESO1
137
IV
2012-2013
039
ESO1
ESO2
ESO4
(*)
V
2013-2014
003
ESO1
BAT1
(*)
VI
2015-2016
120
ESO1
012
VI2016-2017015ESO3019


(*) Pendent d’actualització.

ORIENTACIONS per a la recerca de les definicions més adequades

 1. Buscar l'accepció musical [sovint indicada amb l'abreviació MUS.] de l'entrada d'un llibre de text, diccionari o enciclopèdia. 
 2. A l'hora de transcriure les definicions és imprescindible:
  1. Copiar textualment la definició i en l'idioma de la font documental consultada. 
  2. Que si es creu que cal obviar algun fragment dins del text, indicar-ho amb tres puntets entre parèntesi: (...). 
  3. Fer servir els codis que us indiquem més avall de la plana d'inici d'aquest weblog per referir-vos a les fonts documentals que heu utilitzat en cada entrada del DicMus.

ORIENTACIONS per a la creació d'una definició pròpia a partir de les fonts consultades

 1. Comparar les definicions extretes de diferents fonts documentals per:
  1. Identificar els elements comuns i els diferents.
  2. Distingir entre els elements principals dels secundaris.
 2. Per tal que les definicions siguin completes, procurar que contestin el major nombre d'aquestes preguntes del tipus: Què? Qui? A qui? Com? Quan? Quant? On? Per què? ... Per exemple: Què és? - Com és? -  En què consisteix? - A quin... pertany? - A quin any va néixer, crear-se...? - On es col·loca? - D'on és? - Per a què s'utilitza? Per què s'utilitza? - Com s'utilitza? - On s'utilitza? En quin context s'utilitza? - Quan es es va o es fa servir? - Quina durada té? Quant temps ...? - etc.