Pàgines

Translate

OBSERVACIONS
1. Les paraules d'una definició que porten un asterisc (*) són termes musicals que estan explicats en aquest diccionari en el lloc corresponent.
2. Les paraules en vermell contenen les definicions dels diccionaris en línia ressenyats i recullen la que han elaborat els alumnes.

H

Fonts documentals: (DCVB) || (DDTO) || (DIEC) || (GEC) || (GLDC) || (HLM) || (NMVG) || (RAE) || (TDM1) || (TDM2) || (TDM4) || (TELED) || (VQP-VPM) || (VQP-VTM) || (WKP-WTM) ||


HABANERA (fmu).

HARLEM (soc). Barri afroamericà de Nova York situat al NE del districte de Manhattan, entre el Central Park i el Harlem River, habitat principalment per població negre. Aquí hi va haver un dels millors locals de jazz* dels anys 20, el Cotton Club*, i on van viure-hi músics com Duke Ellington (piano) i Ella Fitzgerald (veu).

HARMONIA (llm). 1. Ciència que té per objecte la formació i l'encadenament dels acords* (GEC) || 2. És tot el que es relaciona amb els sons simultanis (acords*). Es pot entendre com l'aspecte "vertical" de la música, mentre que la melodia* en seria l'aspecte horitzontal. Molt sovint, l'harmonia és el resultat de tocar diverses línies melòdiques o motius alhora.  (VQP) [201112-ESO1]

HARMÒNICA (org). Instrument musical format per una sèrie de llengüetes que produeixen cadascuna un so diferent quan l’executant bufa o aspira. (DIEC) || L’harmònica és un instrument de vent, del grup d'instruments de vent-fusta i del subgrup d'instruments de llengüetes lliures i afinat amb un registre de dues escales. (VQP) [201213-ESO4]
Instrument de vent format per unes llengüetes que cada una produeix un so diferent quan reben aire. [201213-ESO4]

HARMÒNICS (acs).

HARMONITZAR (llm). Tècnica d'arranjament i de composició musical consistent a afegir una sèrie de melodies* a una de preexistent perquè sonin totes conjuntament, de manera que les que s'afegeixen en el procés d'harmonització constitueixin un acompanyament de la primera (???)  [201112-ESO1]

HIMNE (fmu). Composició poètica, normalment cantada per a invocar i lloar la divinitat en actes culturals. [200809-ESO2]

HOMOFONIA (hm1). Textura* en la qual dues o més veus o parts es mouen juntes en harmonia*, de manera que la relació que es crea entre elles és la de la formació d’acords.(VQP) [201213-ESO4]

HOQUETUS (hm2). És una tècnica rítmica linial que consisteix en l’alternància de la mateixa nota, altura o acord.

HOT FIVE (hm2). Banda del trompetista i vocalista Louis Armstrong “Sachtmo” que interpretava jazz* a l’estil de Nova Orleans* a la ciutat de Chicago durant els anys 20. La trompeta* s’encarregava de la melodia principal. (McGH-3) [200809-ESO4]

HOT JAZZ (hm2). Tipus de jazz* improvisat*, el més proper al blues*. (McGH-3) [200809-ESO4]