Pàgines

Translate

OBSERVACIONS
1. Les paraules d'una definició que porten un asterisc (*) són termes musicals que estan explicats en aquest diccionari en el lloc corresponent.
2. Les paraules en vermell contenen les definicions dels diccionaris en línia ressenyats i recullen la que han elaborat els alumnes.

Q

Fonts documentals: (DCVB) || (DDTO) || (DIEC) || (GEC) || (GLDC) || (HLM) || (NMVG) || (RAE) || (TDM1) || (TDM2) || (TDM4) || (TELED) || (VQP-VPM) || (VQP-VTM) || (WKP-WTM) ||


QUADRADA (llm) (hm1). La quadrada o breu és una figura musical amb una durada de vuit pulsacions* de negra*, equivalent a dos rodones* lligades. És representada de diverses maneres, la més comú és amb un rectangle buit. En la música medieval, la breu era la nota més curta, i podia ser la meitat o la tercera part d'una longa*. Sovint s'utilitzava durant el Renaixement i el Barroc formant part de les notacions en compassos* de 4/2 i 3/2.(VQP) || Figura musical de la notació moderna equivalent a dues rodones*.(DIEC) [201213-ESO4]

QUADRIVIUM (hm1). Era, a l'Edat mitjana, el conjunt de les quatre arts liberals: aritmètica, música, geometria i astronomia que, juntament amb el trivi, era la base de l'estudi de la filosofia i la teologia en els centres d'ensenyament medievals.(...) (VQP) [201011-ESO2]

QUALITATS DEL SO (acs). Qualsevol so* té les següents característiques: intensitat (fort o fluix), durada (llarg o curt), altura (agut o greu) i timbre || El so* té unes qualitats físiques mesurables i observables que es poden combinar de moltes maneres. Les qualitats físiques del so (altura, durada, intensitat i timbre), un cop treballades pels compositors, donen lloc als elements de la música (melodia/harmonia, ritme, matís i timbre). Jugant amb les qualitats del so, els compositors aconsegueixen efectes musicals molt expressius. Amb la seva música ens fan ballar, ens descriuren paisatges, ens emocionen o ens sorprenen.  (TDM-1) [201112-ESO1] [201516-ESO2]

Qualitats del so
Elements de la música
Durada
Ritme
Altura
Melodia - Harmonia
Intensitat
Matisos
Timbre
Timbre (instruments)

QUARTET DE CORDA (org). Composició musical per a quatre veus o instruments, especialment dos violins, una viola i un violoncel (DIEC) || És un dels conjunts de cambra amb més tradició. Té una sonoritat homogènia, ja que el timbre* dels seus instruments és similar. L'encant de la composició prové, sobretot, del joc entre les diferents tessitures*, de de l'aguda dels violins* fins a la més greu del violonce* (TDM1) [201112-ESO1] || Forma sonata* per a dos violins, viola i violoncel. (TDM2)

QUINTA (acs) (llm.).

QUINTET (org).