Pàgines

Translate

OBSERVACIONS
1. Les paraules d'una definició que porten un asterisc (*) són termes musicals que estan explicats en aquest diccionari en el lloc corresponent.
2. Les paraules en vermell contenen les definicions dels diccionaris en línia ressenyats i recullen la que han elaborat els alumnes.

Projecte didàctic DicMus

DicMus és un diccionari musical realitzat de manera col·laborativa i cooperativa per alumnat d'ESO i Batxillerat que s'emmarca en un projecte educatiu en fase de desenvolupament dins del context de l'àrea de Música que es basa en la utilització de les NNTT (TIC i TAC) i el treball competencial. Entre d'altres, un dels objectius és la millora del llenguatge específic de l'àrea per augmentar la comprensió lectora dels temes d'estudi de l'assignatura.
El projecte i la implementació corren a càrrec de Marta Orts i Alís (musicarts.cat@gmail.com).