Pàgines

Translate

OBSERVACIONS
1. Les paraules d'una definició que porten un asterisc (*) són termes musicals que estan explicats en aquest diccionari en el lloc corresponent.
2. Les paraules en vermell contenen les definicions dels diccionaris en línia ressenyats i recullen la que han elaborat els alumnes.

FITXA D'ANÀLISI MUSICAL

Aspectes que es poden tenir en compte a l'hora de donar una RESPOSTA INTEL·LECTUAL* quan s'estolta una composició musical.

TÍTOL DE L'OBRA

AUTOR

INTÈRPRET 

CARÀCTER (impressió o sensació que es desprès de la música)
 1. enèrgic i agitat
 2. plàcid i relaxat
 3. humorístic

DINÀMICA* (ús de la intensitat*, canvis de volum...)
 1. no es mou de forte*
 2. es manté al voltant de mezzoforte*
 3. varia constantment

MOVIMENT*
 1. ràpid
 2. mitjà
 3. lent

RITME (compàs*)
 1. compàs binari
 2. compàs ternari
 3. compàs quaternari

MELODIA
 1. disseny melòdic:  ondulat / pla / amb salts intervàlics
 2. àmbit*: estret / ample
TEXTURA*
 1. monodia*
 2. polifonia*: textura homofònica o homofonia* / melodia acompanyada / textura contrapuntística*
ESTRUCTURA FORMAL (temes melòdics que apareixen, repeticions...)
 1. AAA
 2. ABA
 3. ABB
 4. ABACA
 5. ABACADA

GÈNERE 1 (pel què fa a la funció)
 1. civil o profana
 2. religiosa: litúrgica / no litúrgica
GÈNERE 2 (pel què fa al contingut)
 1. música pura
 2. música descriptiva

GÈNERE 3 (pel què fa al timbre)

 1. música vocal   -> idoma del text  -> temàtica i contingut -> relació música-text
 2. música instrumental
 3. música vocal acompanyada
 FORMACIÓ
 1. vocal a cappella: solista / duo /... /  cor de veus blanques / cor de veus mixtes
 2. vocal amb acompanyament instrumental: solista / duo /... /  cor de veus blanques / cor de veus mixtes
 3. instrumental: orquestra de cambra / orquestra simfònica / banda / grup de cambra (duo, trio, quartet. quintet, sextet...) /cobla /...
 4. grup de jazz
 5. grup de rock
ESTIL* (període i corrent artístic)
 1. música històrica: música medieval /música renaixentista / música barroca / música clàssica / música romàntica / música contemporània
 2. rock
 3. pop
 4. música llatina 
CONTEXTUALITZACIÓ DE L'OBRA
 • Entorn social, cultural i geogràfic. Relació entre el context històric i estètic en relació a les característiques de l'obra musical.
 • Dades del compositor
 • Dades de l'intèrpret